Јединствени информациони систем
за регистрацију пословних субјеката Републике Српске
Основни подаци
Начин обављања
Издвојене јединице

Preduzetnik nema izdvojenih poslovnih prostora